fbpx
Povrat i reklamacije

Proizvod ili proizvodi moraju biti vraćeni neoštećeni, nekorišteni i u originalnoj ambalaži.

Proizvodi se vraćaju ISKLJUČIVO u radnji u kojoj je izdat račun (u slučaju da je artikl naručen preko Webshopa, a preuzet u jednoj od poslovnica).

Ako je artikl kupljen putem Webshopa i dostavljen na kućnu adresu onda se u komunikaciji sa nama dogovori mjesto povrata.

Pri prijemu robe provjera ispravnosti narudžbe ovisi o kupcu, te je kupac dužan da uporedi primljene artikle s računom. Ukoliko nešto nedostaje dužan je odmah uputiti pisani prigovor/reklamaciju jer se naknadne reklamacije neće uvažavati. Rok za upućivanje pisanog prigovora/reklamacije ne smije biti duži od 24h nakon zaprimanja poručene robe. U slučaju vidljivog nedostatka proizvoda kod preuzimanja pošiljke, kupac nije dužan dopremljeni proizvod preuzeti, može odbiti primitak, te ne snosi troškove dostave takvog proizvoda. Smatra se da proizvodi koji su uredno zaprimljeni od strane kupca nisu imali vidljivi nedostatak. Kupac ima pravo na reklamaciju u odnosu na materijalne nedostatke u rokovima i zbog razloga propisanih odredbama Zakona o obligacionim odnosima. Kupac može pisani prigovor/reklamaciju javiti na broj telefona: +387 (0)33/465-354 ili na e-mail [email protected] ili pisanim putem na adresu: M-Bike d.o.o., Džemala Bijedića bb , 71000 Sarajevo sa naznakom “Reklamacija”.

Prodavac će prihvatiti povrat oštećene, nesipravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ako se utvrdi da je prigovor opravdan te da kupac nije uticao na ispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdane reklamacije, trošak zamjene s novim proizvodom u cijelosti snosi prodavac.

NAPOMENA: Za povrat robe preporučujemo našeg partnera EuroExpress. 

Za detaljnije informacije o uslovima povrata i reklamacije kontaktirajte nas.

preloader