fbpx
21srp

Dokaz sigurnosti i stručnosti: M-Bike Shop je dobitnik LRC certifikata bonitetne pouzdanosti.

Nije lako ući u društvo bonitetno pouzdanih kompanija, ispuniti stroge bonitetne kriterije i dobiti prestižni certifikat. Prolaskom kroz LRC-ovu certifikaciju, M-Bike Shop je ušao u zajednicu koja okuplja prepoznatljiva i kvalitetna preduzeća u cijeloj BiH, te dobio garanciju kvalitete.

Certifikat bonitetne pouzdanosti je dokument koji izdaje LRC d.o.o. privrednim subjektima na osnovu stručne analize finansijskih izvještaja i ostalih ekonomskih parametara za koje je moguće procijeniti visok stepen vjerovatnoće da se radi o finansijski pouzdanom partneru.

LRC d.o.o. na tržištu Bosne i Hercegovine već 16 godina prikuplja i analizira informacije o kompanijama, sa posebnim naglaskom na njihove finansijske rezultate i likvidnost, a u protekle tri godine aktivno radi i na bonitetnom ocjenjivanju kompanija.

Prema stručnom mišljenju i analizi izdavaoca certifikata LRC d.o.o., nosilac certifikata bonitetne pouzdanosti je sa stanovišta raspoloživih sredstava i finansijske situacije kao i trenutnih poslovnih aktivnosti pouzdan privredni subjekat, za koji postojeći i budući poslovni partneri mogu sa velikim stepenom pouzdanosti pretpostaviti da u budućem kratkoročnom vremenskom periodu od najmanje jedne godine ne bi trebao biti podložan značajnijim finansijskim problemima ili poteškoćama koje mogu izazvati poduzimanje mjera koje u značajnoj mjeri mogu utjecati na poslovanje predmetnog subjekta. Certifikat boniteta potvrđuje da su finansijsko stanje i opšte poslovanje iznad prosjeka i da se nosilac Certifikata boniteta nalazi među 9,8% najpouzdanijih kompanija u Bosni i Hercegovini.

M-Bike Shop – mjesto sigurne kupovine!

preloader